Hiệu quả từ chương trình cho vay nhà ở xã hội và một số thay đổi của Chính phủ đối với chính sách vay vốn từ ngày 01/04/2021

Nhằm tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nhà ở, trong gần 03 năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình đã triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 100) của Chính phủ. Chương trình này đã giúp nhiều gia đình thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội, giải quyết một phần khó khăn về nhà ở, góp phần ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
content:

Chương tình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để người có thu nhập thấp an cư, lạc nghiệp. Đối tượng vay được vay vốn không chỉ áp dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị, mà còn được áp dụng với các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp là công nhân, viên chức, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp... với lãi suất cho vay được áp dụng đến ngày 01/01/2023 là 4,8%/ năm, tương đương 0,4%/tháng (lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định) và thời hạn vay tối đa lên đến 25 năm.

Phòng giao dịch NHCSXH quận Ba Đình đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng CSXH Việt Nam về đối tượng, quy trình cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới và sửa chữa nhà ở để người dân hiểu, tham gia vay vốn tín dụng. Để bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công bằng, công tác bình xét cho vay được Phòng giao dịch NHCSXH quận Ba Đình quán triệt thực hiện nghiêm túc trên nguyên tắc dân chủ, minh bạch.

Đến 31/03/2021, tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn quận đạt 20.526 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng so với 31/12/2021. Tổng dư nợ đạt 18.484 triệu đồng, với 34 khách hàng vay vốn. Qua rà soát thực tế, 100% nguồn vốn đều được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực, khách hàng nộp tiền tiết kiệm hàng tháng và trả nợ gốc theo phân kỳ đầy đủ. Mặc dù, được triển khai trên địa bàn quận được gần 02 năm, song, chương trình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân có thu nhập thấp hoàn thành ước mơ cải thiện chỗ ở, an cư, ổn định cuộc sống và giúp họ có động lực vươn lên phát triển kinh tế.

         Đến ngày 01/04/2021, thực hiện Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở, một số quy định đối với chương trình này đã thay đổi, bổ sung như sau:

Đối với xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: có giấy phép xây dựng, mức vay tối đa là 70% dự toán sửa chữa cải tạo nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Đối với mua Nhà ở xã hội: Người vay và các thành viên trong hộ gia đình cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống; Xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập của của cơ quan nơi làm việc và xác nhận của UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú về điều kiện nhà ở. Đối với đối tượng là người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị tự xác nhận về điều kiện thu nhập, các nội dung còn lại do UBND xác nhận; Tình trạng cư trú đối với người vay ko có hộ khẩu thường trú theo quy định cần có bản sao chứng thực giấy đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án xây dựng Nhà ở xã hội.

 

Ngân hàng Chính sách xã hội quận

 

 

 

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6
Số lượt truy cập: 975081