|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày 27/12/2019, UBND quận Ba Đình ban hành Văn bản số 2647/UBND-VP về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
content:

Theo đó, Chủ tịch UBND quận Ba Đình yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 14 phường và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu trong công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nghiêm túc, gương mẫu trong việc thực hiện đón Tết Nguyên đán lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức, tuyệt đối không sử dụng ngân sách, tài sản công phục vụ các hoạt động mang tính chất cá nhân, ngoài hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND Quận cũng chỉ thị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng và nơi cư trú; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức vắng mặt trong những ngày làm việc, nhất là công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân tại Bộ phận Tiếp công dân và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận và các phường, bố trí việc trực cơ quan trong các ngày nghỉ Tết theo đúng quy định. Các đơn vị cũng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm đã đề ra, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội từ những tháng đầu năm 2020.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp, Thanh tra quận tham mưu UBND quận và đơn vị liên quan, thành lập các đoàn kiểm tra công vụ quận, tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đặc biệt là các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, hình ảnh phản cảm liên quan đến việc giải quyết công việc với tổ chức, người dân gây dư luận xuất trong xã hội và nhân dân nếu có.

Nguyễn Sơn

08/07/2019 - 1002 Lượt xem
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
27/07/2019 - 1252 Lượt xem
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công (NCC) bằng những chính...
content:

content:

Thư viện hình ảnh